Frassati Catholic High School Breaks Ground on Phase 1B